Historisk bildegalleri


Jollemannskapet fra 1946. Fra h. til v.: B. Kj?rnslie, J. Lunde, H. Kavli (cox), E. Lundegaard og G. Kihl (stroke)